HOT88热竞技

اس ام اس دعا کردن و آرزو کردن برای دوستان

اس ام اس در مورد دعای خیر و دعا کردن, اس ام اس در مورد دعا برای دوست, اس ام اس آرزو کردن برای دوستان, اس ام اس آرزو, اس ام اس آرزو کردن برای دوستان

***************

بیاییم برای شادی یک دیگر دعا کنیم.

HOT88热竞技برای زندگی_پرازمهربانی_وعشق دعا کنیم .

HOT88热竞技برای سلامتی و سعادت آدمها دعا کنیم.

بیاییم برای گشایش قفل هاي‌ بسته و زنگ زده ي زندگی انسانهای گرفتار دعا کنیم.

HOT88热竞技پروردگارا..

HOT88热竞技ما در مسیر”بـه سوی تو آمدن”

تنهاتر از آنیم کـه گفتنی باشد!

خدایا ! از تو می‌خواهیم امروز

دست‌مارا، کـه‌مشتری گاه‌ و بیگاه

بازار مهر توهستیم، بگیری

و بـه حال خود رهایمان نکنی

آمین

 

اس ام اس آرزو کردن برای دوستان

_____________________________________
اس ام اس آرزو برای دوستان

 

لحظاتتون پر از عشق و امید

روزتان متبرک بـه نگاه خدا

الهی روزی تون افزون وپراز

HOT88热竞技خیر و برکت باشه

تنتون سالم

ساززندگیتون کوک

و دلتون پراز

عشق و آرامش باشه

_____________________________________
اس ام اس آرزو

 

سبد آرزوهایم را برای امروزتان

با شادی حس خوب

و یه دنیا انرژی مثبت

پر میکنم

HOT88热竞技الهی امروز بهترین

روز باشه براتون

دعا ميكنم زير اين سقف بلند

روي دامان زمين

HOT88热竞技هركجا خسته شدی

HOT88热竞技يا كه پرغصه شدی

HOT88热竞技دستي از غيب بـه دادت برسد

وچه زيباست كه ان دست خدا باشد وبس..

HOT88热竞技_______________________________________________________________________________

بیشتر بخوانید: اس ام اس آرزو کردن برای دوستان (9)

HOT88热竞技_______________________________________________________________________________

_____________________________________
HOT88热竞技اس ام اس آرزو کردن برای دوستان

 

الهی درهای مهربانی

همیشه بروی

HOT88热竞技دلهاتون باز باشه

الهی نسیم عشق

نوازشگر لحظهاتون باشه

الهی شکوفه هاي‌ لبخند

روی لبهاتون باشـه

 

_____________________________________
HOT88热竞技اس ام اس آرزو کردن

رحمت الهی

بـه وسعت آسمانها پهن اسـت

الهی دل‌تان بوسه گاه خورشید

HOT88热竞技چشمتان ستاره باران

HOT88热竞技دل‌تان ڪهڪشان نور

HOT88热竞技گونه‌هاتان وقت خواب

بوسه‌گاه خـدا

 

_____________________________________
متن آرزو کردن

الهی امروزمان

HOT88热竞技آغازی باشد برای

شکر بیکران از نعمتهای الهی

HOT88热竞技قلبمان جایگاه فقط مهربانی

زندگیمان سر شار از آرامش

روحمان غرق از محبت الهی

 

_____________________________________
HOT88热竞技اس ام اس آرزو کردن

 

الهی بـه حق مهربانیت

نگذار کسی با نا امیدی

و ناراحتی شب خودرا

HOT88热竞技بـه صبح برساند

و شبی آرام

برایشان مقدر بفرما

 

_____________________________________
پیامک آرزو

الهی ضربان قلبتان

HOT88热竞技بـه لبخندهای مکرر

تکرار شود و هر انچه

HOT88热竞技در دل آرزویش را دارید

HOT88热竞技بی بهانه اي از ان شـما شود


_____________________________________
اس ام اس دعاهای زیبا


الهی چشماتون جز زیبایی روزگار چیز

دیگه اي نبینـد الهی زندگیتون مثل

عسل شیـرین کلامتون پر از مهـر

HOT88热竞技و حستون پر از عشق باشه

 

_____________________________________
اس ام اس آرزو کردن برای نزدیکان

HOT88热竞技الهی حال دلتون خوب

رزق و روزی تون افزون

وساز زندگیتون

کوک کوک خدایا

برای دوستانم رقم بزن

HOT88热竞技1هفته شادی،خوشی،موفقیت وخیروبرکت

ﺩﻋﺎ کنیم هیچ کس ﺩﻟﺶ ﻧﮕﯿﺮﻩ،ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ؛؛؛

ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺏ ،ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ!

HOT88热竞技ﺩﻋﺎ کنیم کـه ﻫﯿﭽﮑﺪﻭممون ﺍﺷﮑﯽ

HOT88热竞技ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﯿﺎﺩ، ﺍگرم اﻭﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ!

HOT88热竞技ﺩﻋﺎ کنیم ؛ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ،

ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﭘﺮ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ!

ﺩﻋﺎ کنیم هیچکی ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﻪ،

HOT88热竞技ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ ﺧﺪﺍ ﺯﻭﺩ ؛ ﯾﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ!

HOT88热竞技ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻪ!

HOT88热竞技ﺩﻋﺎ کنیم ،حکمت خدا ؛ با آرزوهامون یکی باشه…

 

HOT88热竞技_______________________________________________________________________________

بیشتر بخوانید: اس ام اس آرزوی سلامتی برای بیمار

_______________________________________________________________________________

_____________________________________
دعاهای زیبا برای آرامش


خوشبختی نگاه خداست،

دراین صبح زیبا دعا میکنم،

خدا، هیچ وقت چشم ازتون برنداره

HOT88热竞技روز و روزگارتون پراز موفقیت

HOT88热竞技و زندگیتون در پناه خدا

اس ام اس دعا و آرزو

_____________________________________
اس ام اس آرزو کردن برای دوستان

HOT88热竞技خدایا هرڪس بہ یادم هست

HOT88热竞技بہ یادش باش

HOT88热竞技اگر ڪنارم نیست ؛

ڪنارش باش

اگر تنهاست پناهش باش

و اگر غم دارد غمخوارش باش.

 

_____________________________________
اس ام اس دعا و آرزو

خدایا…….

امروز رابا عشق تو

آغاز میکنم

بخشندگی از توست

عشق در وجود توست

HOT88热竞技عشق و بخشندگی را بـه ما

HOT88热竞技بیاموز تا مهربان باشیم

HOT88热竞技اس ام اس دعا و آرزو

خدایا من برای داشتن دست‌هایت

ریسمان نبسته‌ام، “دل” بسته‌ام

HOT88热竞技همینکه حال دوستانم خوب باشد

کافیست

دراین روز زیبا

انها را بـه آغوش مهربانت میسپارم

HOT88热竞技و “سلامتی”

را برایشان آرزومندم

_____________________________________
دعا در حق ‌دیگری

زودتر مستجاب می‌شود

HOT88热竞技گاهی کـه بی هیچ دلیلی خوشحالی

حال خوبی داری

HOT88热竞技یقین ‌بدان کسی ‌برایت دعاكرده…

امروز برای هم دعا کنیم

 

_____________________________________
اس ام اس دعا برای دوستان


دعا میکنم مرغ آمین

بیاید و بر آرزوهایتان

HOT88热竞技آمین بگوید دلواپسی

درخیالتان نماند و آرام باشید

 

_____________________________________
اس ام اس دعا و آرزو


HOT88热竞技دعا می‌کنم

با ایمان وعشق ؛

تا انچه را کـه حق الهی

من‌اسـت خداوند بـه من عطا کند..

HOT88热竞技و صبورانه در انتظارش میمانم…


_____________________________________
اس ام اس آرزو کردن

الهی آفتاب زندگی تون پرنور باشه

الهی روزی تون پربرکت باشه

الهی همیشه شادی تولحظه هاتون

HOT88热竞技و خوشبختی مهمان خونه هاتون باشه

الهی آمین

 

_____________________________________
جمله زیبای آرزو کردن

امیدوارم دریای زندگیتون

HOT88热竞技پر از امواج زیبای سلامتی

HOT88热竞技آسمون دلتون خالی

HOT88热竞技از ابرای غم و ناراحتی

HOT88热竞技و ساحل عمرتون

HOT88热竞技پر از ماسه هاي‌ برکت باشه

 

_____________________________________
آرزو کردن برای دوستان

دعا هاي‌ زیبا

همیشه دعا کنید

HOT88热竞技چشمانی داشته باشید

کـه بهترینها را در آدم ها ببیند

قلبی کـه خطاکارترین ها را ببخشد

ذهنی کـه بدیها را فراموش کند

HOT88热竞技و روحی کـه هیچ گاه

ایمانش بـه خدا را از دست ندهد…

HOT88热竞技_______________________________________________________________________________

بیشتر بخوانید: اس ام اس التماس دعا (5)

HOT88热竞技_______________________________________________________________________________

_____________________________________
HOT88热竞技اس ام اس دعا

خوشبختی نگاه خداست،

دراین روز زیبا دعا میکنم؛

HOT88热竞技خدا، هیچ وقت چشم ازتون برنداره

روز و روزگارتون

پراز موفقیت

و زندگیتون در پناه خدا.

HOT88热竞技روزتون سرشار از خیر و برکت

_____________________________________
HOT88热竞技دعاهای زیبا

 

HOT88热竞技زیباتریڹ گل ها همیشه ….

HOT88热竞技مختصِ بهترینهاست

زندگیتون مثل گلها

HOT88热竞技زیبا و خوش آب و رنگ

و هر جایی کـه هستین

دعا ميڪنم

HOT88热竞技خـدا پناهتان باشد

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری
GB体育 足彩论坛 足彩吧 途游游戏 鲨鱼电竞 炉石传说竞猜 趣味捕鱼 网易棋牌 幸运十二生肖 顶呱刮